Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej

18.06.2010
piątek

Marszałek, kandydat, pełniący obowiązki prezydenta

18 czerwca 2010, piątek,

Minęły dwa miesiące i  tydzień odkąd Marszałek Sejmu Bronisława Komorowskiego, kandydat na prezydenta PO,  przejął wykonywanie obowiązków Prezydenta. Oprócz zaangażowania w kampanię okoliczności zmusiły go do zajęć i podejmowania szeregu decyzji, z czym całkiem nieźle sobie poradził.
Oto „skrót” aktywności p.o. Prezydenta RP:

Żałoba narodowa
– wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 16 kwietnia 2010 r. oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (termin trwania żałoby został przedłużony do dnia 18 kwietnia 2010 r.)

Decyzje personalne
Kancelaria Prezydenta oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
– powołał Jacka Michałowskiego na pełniącego obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta
– powołał gen. Stanisława Kozieja na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Wojsko
– podpisał postanowienia o mianowaniu: gen. broni Mieczysława Cieniucha na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dywizji Zbigniewa Głowienki na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych, gen. dywizji Edwarda Gruszki na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, gen. broni Lecha Majewskiego na stanowisko Dowódcy Sił Powietrznych

Prokuratura
– podpisał, zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 31 marca 2010 r. kontrasygnowanym przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, akty powołania dla Marka Jamrogowicza – na stanowisko pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, Marzeny Kowalskiej – na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego i Roberta Hernanda – na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego

NBP
– podpisał wniosek o powołanie Pana Marka Mariana Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Ambasadorowie
– podpisał odwołanie Pana Henryka Litwina ze stanowiska Ambasadora RP w Republice Białorusi
– wyraził brak zastrzeżeń do kandydatur:
– Pana Raoula Delcorde na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Belgii z siedzibą w RP, Pana Eugene Hutchinsona na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Irlandii z siedzibą w RP
– Pana Murada Ali na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Islamskiej Republiki Pakistanu z siedzibą w RP
– Pana Sun Yuxi na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej z siedzibą w RP
– Pana Aleksandra Aleksiejewa na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Federacji Rosyjskiej z siedzibą w RP
– Pana Walida bin Tahera bin Hassana Radwana na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Arabii Saudyjskiej z siedzibą w RP

Akty prawne
– podpisał 49 ustaw
– ratyfikował 3 umowy międzynarodowe, 1 protokół oraz 3 konwencje, wydał postanowienia w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP 6 umów międzynarodowych, 2 protokołów i 1 konwencji
– przedstawił 2 inicjatywy ustawodawcze:
1. „O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych”
2.  „O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych”

– podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Rady
Rada Bezpieczeństwa Narodowego:
– powołał nowy skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wydał zarządzenie w sprawie trybu jej działania
– zwołał dwa posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego; przedmiotem posiedzeń było rozpatrzenie informacji zanotowanych na rejestratorach pokładowych samolotu Tu-154, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem w dn. 10 kwietnia oraz omówienie bieżącej sytuacji powodziowej i rozpatrzenie wstępnych projektów ustaw „przeciwpowodziowych”: „O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych” oraz „O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

Rada Gabinetowa
– zwołał na 10 czerwca 2010 r. posiedzenie Rady Gabinetowej w celu analizy sytuacji powodziowej w kraju i bieżących działań resortów jej dotyczących a także oceny funkcjonowania regulacji dotyczących zabudowy na terenach zagrożonych powodzią i omówienia rządowych projektów ustaw, które mają na przyszłość skuteczniej przygotować państwo na ewentualność powodzi (dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego)

Nominacje
Sędziowskie:
– podpisał postanowienie o powołaniu na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Romana Marka Hausera
– przyjął ślubowanie od prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, wybranej 6 maja 2010 r. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
– podpisał postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 59 sędziów: 1 sędziego na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego, 21 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego i 37 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego
– wręczył 87 podpisanych jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nominacji sędziowskich

Profesorskie:
– wręczył akty nominacyjne 48 profesorom – nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym tytuły zostały nadane jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Awanse:
– podpisał postanowienie o pośmiertnych awansach dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
– podpisał postanowienia o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 58 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 39 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 72 podchorążych rezerwy, 9 podoficerów zawodowych i 25 żołnierzy-kombatantów; wyraził także zgodę na mianowanie 41 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski podporucznika
– podpisał postanowienia o mianowaniu 66 funkcjonariuszy Policji na pierwszy stopień oficerski podkomisarza

Ordery i odznaczenia
– nadał pośmiertnie Ordery Odrodzenia Polski osobom tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
– podpisał postanowienia o nadaniu 1441 odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Afganistanu” żołnierzom, którzy nienagannie pełnią służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistan
– podpisał postanowienia o nadaniu 7034 Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
– podpisał postanowienia o nadaniu 4417 przyznanych na wnioski ministrów i wojewodów medali Za Długoletnią Służbę osobom wzorowo i sumiennie wykonującym obowiązki wynikające z pracy zawodowej
– podpisał postanowienia o odznaczeniu Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: ks. Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, ks. Kazimierza Antoniego Michalskiego, ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, ks. Biskupa Albina Małysiaka oraz Pani Anny Marii Szlawskiej
– podpisał postanowienia o nadaniu Krzyży Orderu Zasługi Rzeczpospolitej: Panu Leonardowi Wanke, Panu Guillaume Siemienskiemu, J.E. Olexandrowi Motsykowi oraz Panu Piotrowi Suszczyckiemu-Tanace
– podpisał postanowienie o odznaczeniu Srebrnym Krzyżem Zasługi Pana Roberta Bartosika, Pana Piotra Kościana i Pani Elżbiety Rytwińskiej – mieszkańcom miasta i gminy Łask, zasłużonym w działalności na rzecz społeczności lokalnej
– podpisał postanowienie o nadaniu odznaczeń funkcjonariuszom Policji, strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia ratowali zagrożone życie ludzkie: 10 Krzyży Za Dzielność oraz 6 Medali Za Ofiarność
– podpisał postanowienie o nadaniu 98 Krzyży Zesłańców Sybiru osobom, które zostały deportowane i więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek
– nadał i wręczył odznaczenia 20 obywatelom Federacji Rosyjskiej – zasłużonym w działaniach podjętych przez stronę rosyjską po katastrofie polskiego samolotu specjalnego pod Smoleńskiem – podczas uroczystych obchodów 65. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Moskwie, gdzie spotkał się z Prezydentem Rosji, udał się na Cmentarz Doński i złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową ku czci Ofiar Represji Politycznych 1945 – 1953, tablicą pamiątkową ku czci Gen. L. Okulickiego oraz pod pomnikiem Żołnierzy Armii Czerwonej
– wyraził zgodę na przyjęcie odznaczeń Federacji Rosyjskiej – medalu „65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945” przez grupę 35 obywateli polskich, kombatantów II wojny światowej (pierwsza grupa spośród przedłożonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 4420 wniosków o wyrażenie zgody na przyjęcie odznaczenia)

Obywatelstwo:
– podpisanie postanowień  dotyczących zrzeczenia się obywatelstwa polskiego przez 64 osoby
– podpisanie postanowień dotyczących nadania obywatelstwa polskiego 17 osobom

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 8

Dodaj komentarz »
 1. I kto powiedział, że pan Bronisław KOMOROWSKI jest misiowaty i bez energii. Z powyzszego widać, ze jest to , na dzień dzisiejszy najlepszym kandydatem na Urząd Prezydenta RP. Bedę na niego głosował w obu turach wyborów (chociaż mam nadzieję, ze druga będzie zbędna !

 2. Reklamówki o gafowym gajowym nie przeczytam. Jednak tak nachalnej propagandy jedynie słusznego kandydata trudno byłoby się spodziewać w demokratycznym kraju europejskim poza Polską. Wszyscy publicyści i dziennikarze „Polityki” jakże mocno zaangażowali się w kampanię wyborczą Komorowskiego. Środowisku temu przynosi to tylko hańbę i nie ma nic wspólnego z obiektywnym komentowaniem.

 3. Trudno nie odnieść wrażenia że Bronek motał się w kleszczach między odgórnymi partyjnymi nakazami ku obsadzeniu tego czy tamtego a wyjściem z twarzą ze swoich poczynań na które pół narodu skrupulatnie wzrok zawiesiło. I chyba mu się udało wyjść z tego z otwartą przyłbicą 🙂

  ps.
  ciężko się do Panny dokopać. jeśli pamięta Pani jeszcze takie słowo Rudka, to mój maila tam gdzieś powinien być dla Pani widoczny.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Pani Gospodyni poprostu wyliczyła to co pełniący obowiązki Prezydenta RP uczynił, zresztą zgodnie z uprawnieniami (a to czy się to komu podoba czy też nie to jest zupełnie inna sprawa). Moim zdaniem obowiązki Prezydenta RP wykonuje wzorowo! Oby przez następne 10 lat !

 6. Przepraszam – to było dla pani Stefy (2010.06.18 godz.18.45). Pozdrowienia – Czesław R.

 7. Stefa – nie wiem czy zauwazylas, ale tygodnik Polityka jest jednym z nielicznych LIBERALNYCH pism wychodzcych w Polsce, a w dodatku za wlasne fundusze, a NIE czesciowo panstwowe, jak np. Rzepa. I trudno, zeby dziennikarze Polityki opowiadali sie za srodowiskami antyliberalnymi (jak np Rzepa czy Telewizja Polska). Zanim wiec zacznisze rzucac mocnymi slowami jak hanba, pomysl przez chwile. Nabierz powietrza w pluca. Poszukaj sobie innej gazety czy czasopisma.
  Od Polityki zas mozesz wymagac tylko jednego: aby rzetelnie przedstawiala fakty. KOmentarze natomiast pozostana, mam nadzieje, takie jak dotychczas, bo mnie az dech zapiera jak biore do reki taka na ten przyklad Rzepe.
  Good luck, Sweetie.

 8. Szanowna Pani Redaktor,

  jezeli zalozymy, ze Pani blog jest polityczno-sejmowy, to ta publikacja, patrzac z boku, jest uprawniona. Jezeli natomiast popatrzymy na nią z punktu widzenia profilu pisma, a ktorym Pani pisze i zalozymy (nie wiem, czy mozemy zalozyc), ze jest lewicowe, a nie liberalne, jak zuwayl to jeden z Kolegow, to mozemy sie zastanowic nad relacjami pomiedzy lewica a PO. Oczywiscie obowiuje zasada, wedle ktorej kazde czasopismo publikujer to, co chce. Czy jednak tak bezposrednie wyrazy poparcia nie sa dowodem zbyt bezposrednich relacji?

  Łączę wyrazy szacunku
  woron
  http://www.woron.org

 9. @Szcepan (2010.06.21 godz.18.46) – od wielu, wielu lat czytam Polityk e, jednak gdyby pzyszło mi oceniac charakter pisma z punktu widzenia ideologii to zawahałbym sie mocno przed jednoznacznym określeniem. Wszelkie odmiany TRYBUNY z centralną włącznie – można jednoznacznie określić charakter gazety – jako tuba sprawujących władzę.
  Polityka od zawsze miała swój nie powtarzalny charakter i nigdu nie była jednoznacznie kojarzona z „tubą” – jak obecnie Rzepa czy do niedawna Wprost (Gabryel przweszedł do Rzepy – gdzie jest jego naturalne miejsce, pismo przejął pan LIS i może znów zacznę kupować to pismo)
  Nie dopatrzyłem się u żadnego kolegi (ani u Kota Mordechaja, ani też u Stefy) określenia „lewicowa POLITYKA”. Proszę o sprostowanie.

css.php