Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej

2.11.2011
środa

Co może Komitet Polityczny PiS?

2 listopada 2011, środa,

Kompetencje Komitetu Politycznego są opisane w statucie partii w 15 punktach. To po Jarosławie Kaczyńskim – prezesie PiS, najważniejszy organ w partii. Zbiera się dość często, bo nawet kilka razy w miesiącu, najczęściej w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jeśli jednak sprawy wymagaja największej dyskrecji, to organizują spotkania z dala od dziennikarzy, gdzieś w mieście. W Komitecie pracuje 28 najważniejszych polityków PiS (lista poniżej). Statutowo przewidziano też miejsce dla prezesa honorowego, ale po śmierci Lecha Kaczyńskiego pozostaje ono nieobsadzone.

Co zatem może Komitet Polityczny? Sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością klubu parlamentarnego PiS, ale jego pracami (za pośrednictwem przewodniczącego klubu) kieruje prezes, czyli Jarosław Kaczyński. Zatwierdza też kandydatów PiS w wyborach, ale z listy przedstawionej przez prezesa. Wybiera i odwołuje rzecznika dyscypliny, jego zastępców, rzecznika prasowego, pełnomocników finansowych i wyborczego, o których wnioskuje prezes. Zwołuje też regionalne i okręgowe zjazdy, też na wniosek prezesa. Ustala wysokość składek członkowskich i sprawuje nadzór na strukturami PiS. Prezes może podjąć decyzje w sprawach niecierpiących zwłoki, przypisane do kompetencji Komitetu. Jednak do uznania ich ważności Komitet musi je zatwierdzić.

Zgodnie ze statutem PiS, „w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PiS uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PiS” Komitet Polityczny może „podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z PiS albo o zakazie pełnienia przez niego funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat”, oczywiście na wniosek prezesa. Tego najpewniej dziś najbardziej boi się Zbigniew Ziobro. Nowy statut przyjęty jesienią dwa lata temu, jak mówił Jarosław Kaczyński miał „zwiększyć efektywność i demokrację wewnątrzpartyjną.” Zbigniew Ziobro i popierający go politycy ochrzczeni „ziobrystami” wciąż jednak narzekają na deficyt partyjnej demokracji. Były minister sprawiedliwości jest członkiem Komitetu, podobnie jak jego zwolennicy Arkadiusz Mularczyk, Jacek Kurski i Beata Kempa. Jest ich jednak za mało, aby wnioski prezesa w stosunku do jego osoby nie zostały przegłosowane.

Skład Komitetu Politycznego PiS:

1.Jarosław Kaczyński – prezes PiS
2.Adam Lipiński – wiceprezes PiS
3. Beata Szydło -wiceprezes PiS
4. Zbigniew Ziobro – wiceprezes PiS
5. Marek Kuchciński – wicemarszałek Sejmu
6. Mariusz Błaszczak – przewodniczący KPPiS
7. Stanisław Kostrzewski – skarbnik PiS
8. Joachim Brudziński – przewodniczący Komitetu Wykonawczego
9. Marek Opioła – sekretarz Komitetu Politycznego
10. Ryszard Czarnecki
11. Dawid Jackiewicz
12. Wojciech Jasiński
13. Krzysztof Jurgiel
14. Mariusz Kamiński
15. Stanisław Karczewski
16. Karol Karski – rzecznik dyscypliny
17. Beat Kempa
18. Leonard Krasulski
19. Jacek Kurski
20. Zbigniew Kuźmiuk
21. Krzysztof Michałkiewicz
22. Arkadiusz Mularczyk
23. Marek Suski
24. Wojciech Szarama
25. Krzysztof Tchórzewski
26. Ryszard Terlecki
27. Kazimierz Michał Ujazdowski
28. Jarosław Zieliński

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 5

Dodaj komentarz »
  1. Z powyższego wynika, że Komitet Polityczny PiS „zaklepuje” to, co wymyśli prezes. To kpiny z demokracji, zupełnie jak w „ś.p.” PZPR. Wczorajsze postanowienie, aby Ziobro&co „za wszystko przeprosili i ze wszystkiego się wycofali, a sam Ziobro oddał się do dyspozycji prezesa (czyli zrezygnował z wiceprezesury)” jest wzorowane na procedurze „samokrytyki” stosowanej w kompartiach za Stalina. W partii JarKacza jedynie słuszną postawą jego poddanych jest: morda w kubeł i „ruki po szwam”.

  2. Prezesie Kaczyński;prosze posłuchać kolegów .Koniecznie musi zmienić się partia.Powiem tak ;jeżeli chce Pan wygrać następne wybory to proszę aby Pan oddał prezesowanie komuś innemu .Proszę nie pozwalać aby odeszli najlepsi ludzie ;a przeciwnicy mają wodę na młyn.Straci Pan Bardzo duże poparcie ; Zawsze byłam z Wami i nie tylko ja .Nie podoba mi się to co

    dzieje się w PiS.dlatego proszę posłuchać słów krytyki .od swoich kolegów.Proszę nie zawieś milionów wyborców.Panie Prezesie wiem że jest Pan człowiekiem ambitnym i honorowym ;ale tu potrzeba trochę pokory;Proszę to zrobić dla swojego brata a naszego Prezydenta.Mam taką nadzieję iż następne wybory będą należały do Wielkiego PiS. halin

  3. Prezesie Kaczyński;prosze posłuchać kolegów .Koniecznie musi zmienić się partia.Powiem tak ;jeżeli chce Pan wygrać następne wybory to proszę aby Pan oddał prezesowanie komuś innemu .Proszę nie pozwalać aby odeszli najlepsi ludzie ;a przeciwnicy mają wodę na młyn.Straci Pan Bardzo duże poparcie ; Zawsze byłam z Wami i nie tylko ja .Nie podoba mi się to co

    dzieje się w PiS.dlatego proszę posłuchać słów krytyki .od swoich kolegów.Proszę nie zawieś milionów wyborców.Panie Prezesie wiem że jest Pan człowiekiem ambitnym i honorowym ;ale tu potrzeba trochę pokory;Proszę to zrobić dla swojego brata a naszego Prezydenta.Mam taką nadzieję iż następne wybory będą należały do Wielkiego PiS. halina

  4. To teraz trzeba ustalić nazwiska tych „trzech niewiernych”, co to nie wiedzieli, co czynią i chcieli zostawić Ziobrę w PISie

  5. …bo zakładam, że oskarżeni nie byli sędziami we własnej sprawie 😉

css.php