Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej Polityka z Wiejskiej - Polityczno-sejmowy blog Anny Dąbrowskiej

6.11.2014
czwartek

O czym mówił Grzegorz Schetyna w Sejmie – kluczowe punkty

6 listopada 2014, czwartek,

Nigdy się nie zdarzyło, by w kilka miesięcy po sejmowym exposé ministra spraw zagranicznych rząd przedstawiał informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej – zaczął swoje wystąpienie szef MSZ Grzegorz Schetyna.SIKORSKI BYŁ DOBRYM MINISTREM
Pan Marszałek Radosław Sikorski pozostawił polską politykę zagraniczną w dobrej kondycji, czego mu gratuluję i za co mu dziękuję – mówił Schetyna. Szef MSZ zaznaczył jednak, że okoliczności, z którymi mamy dziś do czynienia wokół naszych granic i wokół granic Europy, są wyjątkowe. A to nakazuje przeprowadzić poważną dyskusję o wyzwaniach, wobec których stoimy.

AWANS TUSKA MIARĄ SUKCESU POLSKI
Szef MSZ zwrócił uwagę, że staliśmy się wiarygodnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, uczestniczącym w jego misjach, odgrywającym ważną rolę w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej. – Od 1 grudnia Polak Donald Tusk pokieruje Radą Europejską. To najlepsza miara sukcesu Polski w ciągu ostatnich 25 lat.

WIĘKSZY NACISK NA POZAEUROPEJSKĄ WSPÓŁPRACĘ
Większy nacisk położymy na globalny, pozaeuropejski wymiar polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej – zapowiedział. Według szefa MSZ to kluczowe zadanie, bo w perspektywie roku 2020, gdy zapewne przestaniemy być beneficjentem funduszy unijnych, musimy znaleźć nowe szanse dla polskiej gospodarki, nowe rynki zbytu dla polskich towarów i usług, by powstawały nowe miejsca pracy i udało się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego.

POLSKA JEST BEZPIECZNA
Mimo niekorzystnych zmian w naszym sąsiedztwie Polska jest bezpieczna dzięki członkostwu w NATO, aktywnej polityce w ramach Sojuszu oraz modernizacji sił zbrojnych. – Szczyt NATO w Newport, kładąc nacisk na potrzebę obrony pokoju i wolności na całym kontynencie europejskim, odwrócił dotychczasowe, niekorzystne trendy w polityce europejskiej i transatlantyckiej – mówił Schetyna. I dodał, że naszym najważniejszym celem w ramach NATO jest wdrażanie Planu Gotowości Sojuszu. Czuwamy nad napiętym kalendarzem realizacji uzgodnień w zakresie ćwiczeń, dowodzenia, planowania obronnego i operacyjnego oraz rozmieszczenia sprzętu.

WSPÓŁPRACA W RAMACH TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO
W dyskusji o bezpieczeństwie w sąsiedztwie Unii Europejskiej duże znaczenie przywiązujemy do współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego – zapewniał Schetyna. Szef MSZ liczy, że zapowiedziany na 2015 r. szczyt z udziałem prezydentów Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec doda jeszcze więcej wigoru współpracy weimarskiej.

NOWA, MNIEJSZA MISJA W AFGANISTANIE
W tym roku dobiega końca udział Polski w operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie: – Rozważamy udział w nowej, mniejszej misji szkoleniowej NATO w tym państwie. Szczególne znaczenie przywiązujemy do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z państwami bałtyckimi – naszymi naturalnymi partnerami i sojusznikami.

UKRAINA NIEPOKOI NAJBARDZIEJ
Źródłem naszego największego niepokoju i obaw jest sytuacja w Europie Wschodniej. Polska jest jedynym krajem UE graniczącym zarówno z Ukrainą, jak i Rosją – głównymi aktorami obecnego kryzysu. Aneksja Krymu przez Rosję oraz konflikt w Donbasie zakwestionowały podstawowe zasady bezpieczeństwa europejskiego.

Szef MSZ pogratulował całemu społeczeństwu ukraińskiemu wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych, które po raz kolejny potwierdziły znaczenie orientacji europejskiej i reformatorskiej oraz marginalizację radykałów i ekstremistów. – W interesie Polski leży transformacja naszego sąsiada w państwo nowoczesne i stabilne, oparte na rządach prawa, uczestniczące we współpracy europejskiej.

W przyszłym roku nie tylko nie zamierzamy zmniejszać środków na pomoc dla Ukrainy, ale aktywnie szukamy sposobów na ich zwiększenie. Dużo zależy także od potrzeb zgłaszanych przez partnerów ukraińskich. Schetyna zapewnił, że zrobi wszystko, by na dobre projekty nie zabrakło pieniędzy.

CHCEMY LEPSZYCH RELACJI Z ROSJĄ, ALE SANKCJE SĄ KONIECZNE
Konflikt na Ukrainie – wbrew naszej woli – doprowadził do pogorszenia relacji z Federacją Rosyjską zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Nie chcemy sprowadzać polityki wobec Rosji do sankcji. – Niestety, na równi z innymi państwami unijnymi nie widzimy obecnie innego sposobu, by nakłonić Moskwę do zmiany dotychczasowej, destruktywnej dla całej Europy postawy wobec Ukrainy.

BĘDZIEMY ZABIEGAĆ O WRAK TU-154
Na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym!

REFORMOWAĆ i PRZYSTĄPIĆ DO STREFY EURO
Jako lider przemian w Europie Środkowej i kraj o znaczącym potencjale gospodarczym Polska zasługuje na to, by jej głos w sprawach dalszej reformy Unii Gospodarczej i Walutowej był traktowany tak samo jak głos członków strefy euro. – Decyzję o przystąpieniu do strefy euro podjęliśmy już 10 lat temu i nie rezygnujemy z niej. Przygotowujemy się do spełnienia kryteriów członkostwa w tym elitarnym klubie. Ale określanie daty przyjęcia wspólnej waluty jest dziś przedwczesne.

CZTERY ZADANIA POLSKI W UE
Będziemy akcentować cztery obszary dla nas priorytetowe: pogłębianie integracji europejskiej w duchu solidarności przełamującej podziały regionalne, a także podziały na nowych i starych członków UE; chcemy przezwyciężać kryzys gospodarczy; zwiększać konkurencyjność; ściślej współpracować z partnerami strategicznymi – w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi.

Schetyna zwracał uwagę, że energia, zwłaszcza jej dostępność i cena, jest jednym z podstawowych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarki. Z tego powodu w ramach unijnej dyskusji o polityce klimatyczno-energetycznej promujemy stanowisko, zakładające utrzymanie równowagi między ambitnymi celami klimatycznymi i wzrostem gospodarczym. Niedopuszczalne jest, aby wysokie ambicje redukcyjne niektórych państw członkowskich UE były realizowane kosztem krajów nadrabiających różnice rozwojowe.

POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY ZE STOLICAMI EUROPY
Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej należą niezmiennie relacje z Niemcami, a także z Francją. Pogłębiamy współpracę z pozostałymi krajami unijnej Wielkiej Szóstki, m.in. w formule mechanizmów konsultacyjnych z Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią. Blisko współpracujemy z partnerami wyszehradzkimi, z którymi chcielibyśmy kontynuować projekty infrastrukturalne, a także kulturalne, ekologiczne i turystyczne, zwiększające potencjał całego regionu. Dla nas, podobnie jak dla pozostałych członków Grupy Wyszehradzkiej, priorytetem pozostaje współpraca energetyczna.

WSPÓŁPRACA Z CHINAMI
Ostatnie lata to bezprecedensowy rozwój stosunków z Chinami, naszym partnerem strategicznym. Udało się nam wypracować efektywne mechanizmy współpracy dwustronnej i wielostronnej. – Wciąż jednak możemy osiągnąć więcej. Duże nadzieje pokładamy we współpracy z Japonią i Republiką Korei, a także z Indiami oraz z Wietnamem, Indonezją, Singapurem, Mjanmą i innymi krajami ASEAN.

STAWIAMY NA MIĘKKĄ DYPLOMACJĘ
W coraz większym zakresie wykorzystujemy dostępne instrumenty „miękkiej” dyplomacji. Sukces polskiej transformacji ustrojowej, w tym reformy samorządowej czy modelowej budowy stosunków z sąsiadami, ma nie tylko walor promocyjny, ale może służyć za przykład dobrze wykorzystanej szansy historycznej.

Na  koniec swojego wystąpienia szef MSZ zapewnił, że będzie współpracować ze wszystkimi, którym zależy na Polskiej Racji Stanu.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
 1. Juz od 1989 Polska wypelnia tylko role wasala i podzegacza w Europie Wschodniej na smyczy trzymanej przez Washington. Polska jest narzedziem amerykanskiej awanturniczej polityki w Europie i rynkiem zbytu dla przestarzalych produktow amerykaskiej zbrojeniowki.

  Schetyna, znany ze spotkan z Ryskiem Sobiesiakiem na cmentarzu, pozbawiony jest raliow rzeczywistosci, profesjonalizmu, i elementarnej uczciwosci.

  Pozbawiony relaliow bo gdyby ze swych pieniedzy po zaplaceniu podatkow kupil sobie ten garnitur zamiast manipulaowac by PO zaplacila czyli podatnik, Schetyna by wiedzial ze nie jest latwo i transformacja jest fikcja. Schetyna pokazal nie znajomosc polskiej sytuacji ekonmoczej, tragiczengo polozenia panstwa. Wrecz kataklizmu !!!

  Pozbawiony profesjonalizmu bo to przeciez tylko historyk. Czyli posiada zawod do zmywania garow na wolnym rynku. Tak jak dezerter Donek.

  Schetyna nie jest uczciwy. Bo to nie Rosja jest odpowiedzialna za zmiany systemu bezpieczenstwa po 1989. Ekspansja Nato, zachodnie prowokacje w Checzni, podzeganie Gruzji, finansowanie i organizacja zamachu stanu na Ukrainie, kolorowe rewolucje,…. partnerstwo wschodnie, … sa odpowiedzialne za pogorszanie sie bezpieczenstwa w Europie.
  Jak mozna wytykac jednej stronie i nawet nei wiedziec co sie samemu robi ?

  Ponad wszystko budzet juz zostal zatwierdzony i wszystko co teraz zapowiedzial Schetyna nie ma poparcia w budzecie. Jest wiec nic nie warte.

css.php